دو روش ساده در میکروتیک برای توزیع مناسب پهنای باند وجود دارد Simple Queue PCQ (Per Connetion Queue) simple Queue : در این روش براحتی می توانید در یک شبکه با کلاینت های محدود توزیع پهنای باند را مدیریت کنید با استفاده از یک فرمان ساده. در مثال بالا یک […]